Modelisme tripulat

L’Associació d’Amics del Ferrocarril de Valls i de L’Alt Camp no disposa actualment d’un circuit fix per al modelisme tripulat. No obstant, des dels seus inicis ha llogat circuits portàtils i divers material a d’altres entitats amb més llarga tradició en aquest camp. Aquests circuits s’han emprat en diferents actes, certàmens i fires, en cada cas s’ha emprat el material i disseny del circuit que més ha convingut.

Tot i això, actualment, i gràcies al generós donatiu efectuat per el senyor Jordi Alpuente, es disposa d’un circuit de cinc polzades que consta dels següents elements, amb aquestes característiques:

Per les seves característiques es planteja ubicar-lo en un emplaçament definitiu en les immediacions del local social, no obstant, fins al moment no ha estat possible, tot i que resta a disposició de les idees que es puguin aportar al respecte.