Estatuts

L’Associació d’Amics del Ferrocarril de Valls i de L’Alt Camp es regeix a través dels seus Estatuts, que la defineixen com una entitat sense ànim de lucre. En ells s’hi estableix la seva denominació, les seves finalitats, els drets i deures dels socis, el paper de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. També defineixen les atribucions dels diferents càrrecs de la Junta Directiva i de les Comissions de Treball que es puguin designar. Sense oblidar el règim econòmic i disciplinari. Es un dret dels socis de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Valls i de L’Alt Camp, el poder disposar dels Estatuts vigents que regeixen l’entitat. Si ho desitja, també n’existeixen copies per a consulta al local social.

A continuació s’ofereixen els Estatuts vigents en format PDF:

Per a l’adequada lectura dels documents, cal estar proveït d’un lector de PDF.

Obteniu-lo aquí:

Resum històric dels Estatuts de l’entitat:

15 de desembre de 2012 – Modificació per a adaptar-los a la llei 4/2008, del 24 d’Abril de 2008, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

24 de setembre de 1999 – Edició original.