Junta directiva

A dia d’avui, la Junta Directiva de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Valls i de L’Alt Camp està formada per els següents membres:

President

Josep Gil González

Vicepresident

Gerard Llort Casanova

Secretari

Isaac Mas Gari

Tresorer

Pere Doménech Grau

Vocalia de tren real

Joan Migó Eslava

···

Càrrecs escollits democràticament, per l’Assemblea General, segons el que disposen els Estatuts.