Maqueta escala N

L’Associació d’Amics del Ferrocarril de Valls i de L’Alt Camp està construint una maqueta en escala N. Aquesta recrearà l’estació de Roda de Barà, amb lleugeres modificacions per fer-la més operativa. La maqueta recrea el context d’aquesta instal·lació d’enllaç en el marc temporal de les èpoques III i IV.

L’estació de Roda de Barà es va inaugurar el 1883 com a part de la línia entre Barcelona i Valls. L’any següent, es va inaugurar, des d’aquesta estació la connexió de la Compañía de Los Directos, cap a Reus, convertint-se Roda de Barà en l’enllaç de les dues línies. Es una estació singular que presenta l’edifici de viatgers entre els feixos de vies del costat Reus, al sud i el costat Valls, al nord.

La maqueta es un oval, seguint la forma clàssica de l’os de gos. Disposa de tres estacions, una vista al nivell superior i dues ocultes en els respectius nivells inferiors. Cada estació inferior disposa d’una via de pas i tres d’estacionament, de més de dos metres de longitud. Per enviar trens entre el nivell superior i els inferiors, separats per 30 centímetres, es disposarà d’una doble rampa helicoïdal amb doble via.

El motiu per haver escollit la doble rampa helicoïdal amb doble via i ubicar-la en el cantó Reus, es per a alliberar el cantó Sant Vicenç de Calders i poder representar fidedignament el torrent de L’Aguilera. Per altra banda, la sortida de Roda de Barà en direcció a Valls, recorre uns cinc metres per acabar en una interfase de connexió amb altres mòduls en via única.

La maqueta està disposada sobre dos bastidors metàl·lics de 2,5 metres, units amb la corresponent interfase de connexió. Aquests bastidors li confereixen la necessària rigidesa estructural per al transport i estan dotats de rodes i frens, per a facilitar-ne la manipulació. D’aquesta manera, i gràcies a la interfase de connexió en via única que presenta la línia de Valls, aquesta maqueta podrà participar en les trobades modulars, funcionant de manera integrada amb la instal·lació de la trobada. Tanmateix, la resta de circuits de la maqueta podran seguir funcionant independentment, donant al conjunt la màxima fidelitat en l’explotació d’una estació d’enllaç.

L’estació de Roda de Barà representarà totes les instal·lacions originals, amb certes llicències, per millorar la jugabilitat. Entre aquestes instal·lacions destaquen, a més a més del singular edifici de viatgers, el dormitori d’agents, la torre del dipòsit d’aigua, el pont giratori i el moll. Per a la construcció d’aquesta maqueta s’empra via Peco codi 55 en la totalitat de la part vista.

Fotografies