Modelisme

Les principals expressions de modelisme que tenen lloc a l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Valls i de L’Alt Camp.

L’Associació d’Amics del Ferrocarril de Valls i de L’Alt Camp ofereix actualment als seus associats i visitants la possibilitat de gaudir de tres tipus d’escales de modelisme. Disposa d’una maqueta en H0 i corrent continu, una maqueta en N i material per muntar un circuit de cinc polzades. Tanmateix hi ha associats que treballen en d’altres escales del modelisme i tenen el seu punt de trobada en la nostra entitat.

En totes aquestes maquetes, qualsevol soci hi pot fer circular el seu material a escala. Així mateix l’entitat disposa de models a diferents escales, que poden ser utilitzats en les maquetes socials. Tots els socis treballen en el desenvolupament de les diferents expressions de modelisme a l’entitat, independentment de la seva escala.

Siguin quines siguin les escales de modelisme que l’entusiasmen, no dubti que tindran lloc entre nosaltres.