Presentació

L’Associació d’Amics del Ferrocarril de Valls i de L’Alt Camp va ser constituïda oficialment el 24 de setembre de 1999. Figura registrada amb el número 3554 al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya. És una entitat federada a la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Ferrocarril (FEAAF) amb el número 71; així mateix, està federada també a la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril (FCAF) amb el número 26. També forma part del Consell de Cultura de Valls.

Dins dels objectius estatutaris de l’entitat, s’hi troben les activitats que defineixen la raó de ser de l’Associació. Totes aquestes activitats són les que es desenvolupen gràcies als associats i col·laboradors:

  • Promoure la divulgació dels aspectes històrics, socials, econòmics, tècnics i humans del ferrocarril.
  • Preservar i conservar elements i material ferroviari real.
  • Promoure el modelisme i maquetisme ferroviaris.
  • Fomentar l’ús i el coneixement del ferrocarril en benefici de la societat.
  • Fomentar la creació de centres de cultura ferroviària, museus, biblioteques, patronats i exposicions.
  • Editar i difondre documents i publicacions relacionades amb aquests objectius.
  • Organitzar, gestionar, promoure i participar en actes i activitats d’acord amb aquests objectius.
  • Col·laborar amb entitats ferroviàries, organismes administratius, entitats cíviques i culturals, en totes aquelles iniciatives ciutadanes que tinguin fins cívics.

Les activitats de l’entitat abracen tots aquests objectius, al llarg de tota la seva història hi trobem exemples pràctics del seu desenvolupament. No obstant, mai és suficient i es continua amb la consecució de tots ells, més àmpliament, assolint cada cop un grau més alt de compromís i rigor, gràcies a les experiències acumulades i al suport creixent.

Actualment l’entitat té el seu local social a l’estació de La Plana-Picamoixons. En aquest local és on els socis i visitants es reuneixen, especialment els dissabtes a la tarda per desenvolupar la seva afició cap al ferrocarril. Allà disposen de maquetes en H0 i N, una biblioteca i fons documental per a consulta i debat, així com nombrosos objectes ferroviaris preservats. Tot plegat amb l’al·licient de poder prendre un refresc a la terrassa a peu d’andana, amenitzat pel trànsit ferroviari habitual d’aquesta estació de bifurcació. Sens dubte, un indret on gaudir en família de la nostra afició al ferrocarril.

No obstant l’activitat de l’Associació va més enllà del local social. Una vegada al mes es realitza un sopar de germanor, habitualment en indrets vinculats amb el ferrocarril, on poder gaudir de la companyia, la tertúlia i les novetats. Tot i així, no n’hi ha prou i es realitzen amb certa periodicitat, sortides temàtiques, de contingut tècnic o cultural. Trobades de mòduls, visites a centres tècnics, instal·lacions singulars, conferències, actes commemoratius i un llarg etcètera. Sempre en col·laboració amb entitats cíviques, culturals i organismes ferroviaris.

Tanmateix, no només es visita allò que fan tercers, l’entitat té empenta i organitza actes, participa en fires i congressos, està al darrere d’actes commemoratius i circulacions de trens històrics. A partir de la maduresa de l’entitat, també ha iniciat projectes de preservació i posada en valor de vehicles i patrimoni ferroviari real, per a contribuir en la gran tasca de conservar i donar a conèixer el patrimoni ferroviari. També assessora tècnicament a entitats i organismes que comparteixen interessos en aquests aspectes relacionats amb el ferrocarril.

És especialment per tot això, que volem gaudir de la companyia i participació de tothom qui vulgui sentir-se part d’aquest projecte, gent i entitats amb empenta i il·lusió.

Si vol ser partícip d’aquest projecte, no dubti en fer-se soci.